Wnętrze mieszkalne na urokliwej paryskiej ulicy.

Date: